Monday, November 8, 2010 | By: azaki

Latest Carry Marks

Dear Students,

Please check your carry marks and feedback to me... thanks


DLM 4A
DLM 4B
DLM 4C
STUDENT ID
Carry
Marks
STUDENT ID
Carry
Marks
STUDENT ID
Carry
Marks
PDL0901056
37.05
PDL0901007
17.21
PDL0901024
31.83
PDL0901029
32.54
PDL0901059
33.76
PDL0701017
20.51
PDL0807076
26.35
PDL0901014
29.77
PDL0701027
28.07
PDL0901055
35.45
PDL0901064
33.99
PDL0901054
30.41
PDL0901058
37.09
PDL0807070
31.61
PDL0901053
31.81
PDL0901034
38.78
PDL0901057
35.12
PDL0901002
26.35
PDL0901019
33.55
PDL0901026
33.40
PDL0901039
28.13
PDL0901028
33.43
PDL0901016
31.79
PDL0901025
32.20
PDL0807071
34.77
PDL0901042
36.16
PDL0901018
30.31
PDL0901051
29.36
PDL0901011
32.28
PDL0901065
34.01
PDL0901020
36.32
PDL0901023
33.33
PDL0901037
30.57
PDL0901043
32.78
PDL0901048
31.25
PDL0901022
29.08
PDL0901004
36.45
PDL0901012
31.59
PDL0901040
32.54
PDL0901041
30.85
PDL0901031
29.86
PDL0901047
29.69
PDL0901032
33.53
PDL0901008
30.91
PDL0901061
28.67
PDL0901050
31.86
PDL0901030
31.96
PDL0901044
30.62
PDL0901049
36.34
PDL0901015
36.63
PDL0901021
30.98
PDL0901006
30.49
PDL0901010
30.70
PDL0901052
33.80
PDL0901033
31.13
PDL0901009
32.05
PDL0901063
29.87
PDL0901062
31.58
PDL0901001
33.59
PDL0901005
27.75
PDL0901003
32.96


PDL0901038
30.35
PDL0901060
28.02
Sunday, September 26, 2010 | By: azaki

Lawatan Ke Kilang Sharp

Lawatan ke Kilang Sharp MMC Batu Pahat telah diadakan pada 23 September 2010. Tujuan lawatan ini adalah mendedahkan operasi gudang di kilang Sharp dan perjalanan harian gudang harian mereka. Lawatan mengambil masa selama 3 jam. Para pelajar telah didedahkan dengan pelbagai sapek pengurusan gudang, penggunaan kenderaan di gudang dan susun atur di gudang tersebut. Di akhir lawatan, pihak kolej berharap agar lawatan ini dapat memberi impak kepada pelajar dalam menyelesaikan tugasan yang diberi dan menambah ilmu pengurusan logistik mereka. Pihak kolej juga berharap agar jalinan hubungan bersama pihak Sharp dapat diteruskan lagi dengan menghantar pelajar-pelajar Logistik untuk menjalani latihan industri di sini.

Sekian.

Wednesday, July 14, 2010 | By: azaki

LOG2513 - NOTES

Dear students,

You may download below notes for future references..

Chapter 1 - Simulation Overview
Chapter 2 - System Dynamic
Chapter 3 - Simulation Type
                     Single Server Queuing System
                     Two Server Queuing System
Chapter 4 - Getting Started
Chapter 5 - Simulation Using ProModel
CHapter 6 - Verification & Validation